Cumhuriyet - 09.07.2006

İkinci konutlar kiralanıyor
Turiste otel yerine yazlık

Türkiye'de yeni yaygınlaş­maya başlayan "villa turizmi" ile sahil kent­lerindeki yazlık konutlar, aracı firmalar tara­fından yabancı turistlere haftalık, aylık ya da sezonluk olarak kiraya veriliyor.
Otel yerine aileleriyle birlikte yazlık ko­nutlarda kalmayı tercih eden Avrupalı turist­lerin ilgisini çekmeye çalışan turizm firmala­rı, 2-3 ay kullanılıp kapısına kilit vurulan Ege ve Akdeniz sahillerindeki evleri, sahip­lerinden haftalık 150 Avro'dan başlayan fi­yatlarla kiralıyor.
Mea Villa, Turizm, Emlak Ltd. Şirketi Ge­nel Müdürü Erdoğan Sivritepe, sahildeki ev­lerin, genellikle haftalık 200 ile 1200 Avro arasında kiralandığını belirtti.