Ekonomist - 08.05.2005

Ekonomist - 8 Mayıs 2005

MUSTAFA KEMAL ÇOLAKmcplak@ekonomist.com.tr

Avrupalı turistlere 1000 Yazlık aranıyor
Avrupa'da yaygın olan ev turizminde ibrenin Türkiye'ye dönmesi, yazlık sahiplerine yeni bir gelir kapısı açacak. Avrupalı üst düzey turistlere kiralanmak üzere Türkiye'de bin yazlık aranıyor. Özellikle İstanbul, Ege sahilleri ve Antalya bölgesi aranan yazlıkların haftalık kira bedelleri evin durumuna göre 2 bin Euro'ya kadar yükseliyor.

AVRUPA'da yaygın olarak kul­lanılan, ev ya da villa turizmi olarak adlandırılan turizm zin­cirine Türkiye de aktif olarak katılmaya başladı. Her şey dahil siste­minde ortaya çıkan sorunlar, Avrupalı villa turizminin devlerini Türkiye'de de harekete geçirdi. Avrupalı iki tu­rizm devinin Türkiye temsilcisi olan Mea Villa, üst düzey turistlerin konaklamasına yönelik olarak kullanılacak bin yazlık arayışı­na girdi. Yazlıkların ağırlıklı olarak Ege ve Antalya sahil şe­ridinde olması isteniyor. İstan­bul Boğazı ve Adalar da şirketin gündeminde.
Eşyalı ve müstakil olması en önemli koşullardan. Aranan evlerin yalnızca sahil şeridinde olması gerekmiyor. Uygun ko­şullarda bir bağ evi, yayla evi, yalı da villa turizminde kullanı­labiliyor. Mea Villa yetkilileri, uygun koşullardaki yazlıkların haftalık kira bedellerinin 400 ile 2 bin Euro olduğunu açıkladı.

Avrupa'da çok yaygın
Türkiye'de çok kabul görmese de ağırlıklı Avrupa'da ev tatili yaygın ola­rak tercih ediliyor. Yapılan hesaplamala­ra göre Almanya'da kiralık evlerde tatili­ni geçiren turist sayısı yıllık 6.5 milyon kişiyi buluyor. İngiltere'de nüfusun 6.5 milyonu kendi ülkelerinde veya bir baş­ka ülkede kiralık evlerde tatil yapıyor.
Fransa'da bu oran 5 milyon, Hol­landa'da ise 4.5 milyon kişi. Dünyanın çokça tercih ettiği turizm çeşitlerinden olan ev tatilinde mekanlar turizm tesis­leri değil, özel konutlar. Konut arzının büyük bölümü şahısların ikinci evle­rinden tedarik ediliyor.
Bu bir yazlık olduğu gibi, bir çift­lik evi de olabiliyor.
Avrupa'da zaman içerisinde bir en­düstri haline gelen ev turizminde dev fir­malar aracılık yapıyor. Yani şahısların evlerini belli bir bedel karşılığında çeşitli ko­şullarda ve dönemlerde kiralayarak, ev tu­rizmini tercih eden kişi veya ailelerle bir araya getiriyor. Daha önce Avrupa'daki kadar ilgi görmeyen ev turizmi, son dö­nemde çeşitli nedenlerden ötürü ön plana çıkmaya başladı. En başta şu söylenebilir.
Türkiye'nin, son yıllarda Avru­pa'nın gündemine daha bir sıklıkta çıkması, dolayısı ile ev turizmine dö­nük kitlenin ilgisinin de Türkiye'ye daha fazla yönelmesine neden oldu. Avrupa'da İspanya ve Fransa gibi ev turizmine en çok hizmet veren ülkeler­de yaşanan doygunluk ve pahalılık ye­ni ülke ihtiyacını doğurdu.
Türkiye piyasasına bakarsak, özellik­le dört ve beş yıldızlı otellerde çok yaygın olarak kullanılan her şey dahil sistemin­den bıkan Avrupalı turizmciler ilgisini ev turizmine yöneltmeye başladı.
Bu noktalardan ötürü hare­ketlenen ev turizmi Türkiye'de çok yeni bir iş alanını da bera­berinde getirdi.

- KURUCUSU NAZARIN ESKİ SAHİBİ -
MEA Villa, geçtiğimiz kasım ayında dört ortak tarafın­dan kuruldu. Kurucularının en popüler olanı yakın geçmişte Türkiye'ye en çok turist getiren firma olan Nazar Holdingin de kurucusu Müfit Tarhan. Mea Villa'da Tarhan'ın eşinin yanı sıra Erdo­ğan Sivritepe ve Aydoğan Cengiz de kurucu ortak olarak yer aldı. Mea Vil-la'nın Dış İlişkiler direktörü Müfit Tar­han, dünyada ev ya da villa turizmi ola­rak adlandırılan turizm çeşidinin yıldızı­nın gittikçe parladığını söyledi.
Bilinenin aksine bu turizm hareketi­ne iştirak eden turistlerin üst düzey ve kültürlü insanlar olduğunu söyleyen Tar­han, "Bu eğilim, Türkiye için bir fırsattır. Hem yüksek gelirli bir turizm hareketi gerçekleşiyor, hem de sivil in­sanların da turizmden pay almaları sağlanıyor" dedi.
daha fazla yönelmesine neden oldu. Avrupa'da İspanya ve Fransa gibi ev turizmine en çok hizmet veren ülkeler­de yaşanan doygunluk ve pahalılık ye­ni ülke ihtiyacını doğurdu.-

1000 konut aranıyor
Avrupa'da ev turizmine yön veren TUI Grubu'na ait Wolters Reisen (Yılda 600 bin ev turisti konaklatıyor) ile İsviçre'nin Migros Grubu'na ait Interhome'un (Yılda 800 bin ev turisti konaklatıyor) Türkiye Temsilci­si olan Mea Villa, Türkiye paza­rında etkin bir yazlık arayışına girdi. Ev turizmi sahasında ulus­lararası bazda çalışan Türki­ye'nin tek şirketi olarak geçen kasım ayında kurulan şirket, bu yıl sonuna kadar Türkiye'de uluslararası ev turizminde kullanılmak üzere bin adet yazlık, villa, çiftlik evi, bağ evi, dağ evi hatta yalı kiralamak istiyor. Sayı birkaç yıl içinde 5 bine kadar çıkarılacak..

En az 1 hafta kiralanacak
Mea Villa, İstanbul Boğazı ve Ada­lar başta olmak üzere Güney Marmara, Ege sahili, Muğla, Antalya ve ilçelerin­de özel şahıslara ait konutlar arıyor.
Konutlar, en az bir haftalık olarak kira­lanacak, temiz ve eşyalı olacak. Varsa bahçesi, yüzme havuzu ve müstakil ol­ması tercih nedeni. Konutların büyük­lüğü için metrekare sınırlaması yok.
Yazlıklar için ev sahibi ile özel bir kontrat yapılıyor. 200 Euro kaparo eve, veya eşyalara verilecek hasar kar­şılığı sözleşme zamanı sunuluyor. Ev kiralandıktan en geç bir hafta 10 gün içinde de kiranın tamamı ödeniyor.
Aranan yazlıklar, Avrupa'dan özellikle Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerden referanslı insanlar için kiralanıyor. Kira bedelleri ise haftalık olarak 400 ile 2 bin Euro arasında değişiyor. Kiralana­cak konutun vasıflarının fazla olması kira bedelini de artıran unsurlardan.

Yazlıklar değerlenecek
Mea Villa Genel Müdürü Erdoğan Sivritepe, ev turizminin Avrupa'da öne­minin gittikçe arttığına dikkat çekerek, "Kitle turizminden sıkılan insanların sa­yısı gün geçtikçe daha çok artıyor. Özellikle gelir durumu iyi olan, kültür düzeyi yüksek insanlar, hem gittikleri ülkenin dokusunu, sosyal yaşamını an­lamak istiyor, hem de daha bireysel bir mekan kullanımı arzuluyor" diyor.
Türkiye'de yazlıkların kullanım sürelerinin kısıtlı olduğunu dile getiren Sivritepe, şöyle devam ediyor:
"Biz yazlıkları hem sahipleri, hem de ülke ekonomisi için daha verimli hale getirmek istiyoruz. Avrupa'nın bir bilim adamını, bir mühendisini, bir üst düzey yöneticisini Türkiye'de ağır­lamak için ev turizmi çok tutulan bir turizm mecrası haline geldi. Kiralanan evler hem bizim, hem de dünya devle­rinin teminatı altında olduğundan kim­senin endişesi olmamalı."

Kiralanacak yazlıkta aranacak şartlar
• Öncelikli ihtiyaç İstanbul Boğazı ve Adalar dahil, tüm Ege kıyısı, Antalya'ya kadar olan bölgelere ilişkin.
• Her metrekareden konut ev turizmi için kullanılabiliyor.
• Tercih müstakil ev olması. Site içinde, havuzu olması istenen şartlardan.
• Eşyalı olması gerekiyor.
• Kiralar haftalık olarak 400 Euro ile 2 bin Euro arasında değişiyor.
• Kiralanacak konutlara 200 Euro kaparo veriliyor. Ödeme kiralanmasının üzerinden geçecek on gün içinde gerçekleşiyor.